Zgodnja prepoznava avtizma

Izobraževanje za zdravnike specialiste pediatrije

Pilotni projekt Strokovni center za avtizem se izvaja v okviru Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«. V času trajanja pilotnega projekta izvajamo tudi  izobraževanja za strokovne delavce izven sistema vzgoje in izobraževanja, ki se prav tako srečujejo s problematiko avtizma.

Zdravniki, specialisti pediatrije, so večinoma prvi, s katerimi se starši posvetujejo, ko opazijo drugačnosti v razvoju svojega otroka. Avtizem je motnja, ki se izraža na številne načine in močno vpliva na otrokov razvoj a je v zgodnjem otrokovem obdobju dokaj težko prepoznavna.

Raziskave v svetu so pokazale, da je za nadaljnji razvoj otroka z avtizmom bistveno, da so njegovi primanjkljaji odkriti zgodaj in da se mu kar se da zgodaj zagotovijo ustrezne obravnave. Tako smo se v okviru Strokovnega centra za avtizem odločili prav pediatrom na primarni ravni zdravstvenega varstva – torej tistim, ki se srečujete z otroci tudi v sklopu preventivnih programov – ponuditi možnost izobraževanja na temo – Zgodnja prepoznava avtizma.

Izobraževanje z isto vsebino se bo izvedlo v treh različnih regijah – Štajerska, Ljubljana oz. Osrednjeslovenska regija in Primorska.

Zdravnike – specialiste pediatrije iz Primorske regije vabimo, da se udeležite izobraževanja   » Zgodnja prepoznava avtizma«, ki bo :

v petek, 15. 03. 2019 ob 9.00 uri v dvorani OŠ KOPER,  Cesta Zore Perello-Godina 1, KOPER

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

 8.45 – 9.00 PRIJAVA

9.00 – 9. 15 Pozdrav udeležencem in predstavitev pilotnega projekta Strokovni center za avtizem

9.15 – 10.30 Zgodnji znaki avtizma, pomen zgodnje diagnostike in zgodnje obravnave

Nataša Potočnik Dajčman, dr. med, spec. psih., spec. otr. in mlad. psih. in psihoterapevtka

10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 12.15 Obravnave otrok z avtizmom

mag. Eva Žiberna, univ. dipl. psih.

12.15 – 13.30 Oblike pomoči otrokom z avtizmom v vzgoji in izobraževanju

Alenka Werdonig, dipl. psih.

13.30 –  14.00 RAZPRAVA

Udeležba na izobraževanju je brezplačna.

Rok prijave: 10. 03. 2019

PRIJAVA

    *Prosimo, obvezno izpolnite