Naše storitve

Izobraževanje

Organizirali bomo izobraževanja za starše otrok in mladostnikov z avtizmom, za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih zavodov ter ustanov iz področja zdravstva in sociale. Predavanja bodo izvajale strokovne delavke Strokovnega centra za avtizem in strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

Osveščanje

Najmanj enkrat letno bomo izvedli akcijo zavedanja o avtizmu. S pomočjo različnih medijev bomo širšo javnost osveščali o potrebah oseb z avtizmom. Skrbeli bomo za strokovne in razumljive vsebine na spletni strani.

Informiranje

Osebe z avtizmom, starše in strokovne delavce bomo informirali o aktualnih dogajanjih in novostih na področju zakonodaje, strokovnih praks, dostopa do storitev ipd. Sledili bomo tudi najavam izobraževanj, ki bodo organizirana v Sloveniji in tujini in povezave objavili na spletni strani.

Povezovanje

S povezovanjem z izvajalci storitev iz različnih resorjev (šolstvo, zdravstvo, sociala, nevladne organizacije) bomo staršem otrok in mladostnikov ter osebam z avtizmom omogočili hitrejši in celovit dostop do informacij o storitvah.

Storitve za sodelujoče VIZ

V pilotni projekt bo vključenih najmanj pet vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izvajali bomo:

  • Svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev s področja avtizma.
  • Specialno pedagoško diagnostiko otrok z avtistično motnjo (v nadaljevanju AM).
  • Izvajanje dodatne strokovne pomoči s področja delovanja strokovnega centra (ta oblika DSP ni vezana na odločbo o usmeritvi).
  • Razvoj in izposojo didaktičnih sredstev, gradiv ter literature.
  • Informiranje in svetovanje staršem in drugim družinskim članom otroka oz. mladostnika z AM.
  • Delo z vrstniki otroka/učenca/dijaka z AM.

Naročite se na novice

Skip to content