Kontakt


Naš naslov

Pilotni projekt Strokovni center za avtizem deluje v okviru Centra za sluh in govor Maribor (CSGM).

CSGM je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne  osebe in osebe z govorno-jezikovnimi motnjami. Med številnimi drugimi dejavnostmi izvajamo tudi prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

  • Center za sluh in govor Maribor
  • Strokovni center za avtizem
  • Vinarska ulica 6 | 2000 Maribor
  • 02/ 228 53 53
  • 02/ 228 53 63
  • www.csgm-avtizem.si
  • sca@csgm.si

Pošljite nam sporočilo


    Skip to content