O projektu

Strokovni center za avtizem je pilotni projekt, ki se izvaja v Centru za sluh in govor Maribor (CSGM).

Pilotni projekt Strokovni center za avtizem deluje v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki ga je 23. 11. 2016 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ). Je eden izmed desetih strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Namenjen je celostnemu obravnavanju otrok in mladostnikov z avtizmom.

Strokovni center za avtizem bo v pilotni obliki delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) do 30. 9. 2020.

Namen pilotnega projekta

Namen pilotnega projekta je opredeliti potrebne kadrovske in materialne vire za izvajanje storitev strokovnega centra, tako, da bodo lahko postavljeni ustrezni normativi in potrebna sredstva za sistemsko podporo celostni obravnavi otrok in mladostnikov z avtizmom.

Tako bo mogoče vzpostaviti strokovni center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov z avtizmom kot središče strokovnjakov, ki bodo z novimi rešitvami in strategijami ter metodami dela nudili podporo otrokom in mladostnikom z avtizmom, hkrati pa celovito podporo njihovim družinam, vrtcem in šolam ter drugim institucijam, ki delajo z otroki oziroma mladostniki z avtizmom. Strokovni center bo povezovalna institucija med zdravstvom, socialo, vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in družino.

Cilji pilotnega projekta

Cilji pilotnega projekta so, da v času trajanja projekta razvijemo modele:

  • aktivnega vključevanja v svetovanje in podporo vzgojno izobraževalnim ustanovam (VIZ) pred sprejemom otroka ali mladostnika z avtizmom in v celotnem obdobju njegovega izobraževanja;
  • izvajanja specialno-pedagoške diagnostike za skupino otrok in mladostnikov z avtizmom;
  • izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za področja primanjkljajev otrok z avtizmom, izven že obstoječih ur DSP, ki izhajajo iz odločbe;
  • svetovanja in strokovne podpore staršem, strokovnim delavcem VIZ in drugih institucij (individualno, skupinsko, v obliki seminarjev, delavnic);

in oblikujemo:

  • nabor priporočenih didaktičnih pripomočkov in opreme, vključno s svetovanjem in usposabljanjem za njihovo izdelavo in/ali uporabo;
  • način učinkovitega povezovanje zdravstva, sociale, vzgojno-izobraževalnih ustanov, družine in nevladnih organizacij

ter sledimo sodobnim pristopom pri delu z osebami z avtizmom in jih ažurno prenašamo v slovenski prostor.

Načrtujemo tudi pripravo in izdajo publikacij z informacijami o delu strokovnega centra ter priporočili za celostno obravnavo otrok in mladostnikov z avtizmom.

Izvedba projekta

V pilotni projekt bomo k neposrednemu sodelovanju povabili 5 vzgojno-izobraževalnih zavodov in vključili 6 otrok oz. mladostnikov z avtizmom, njihove družine in vzgojno-izobraževalne zavode, v katere so vključeni.

Za širši krog zainteresiranih bomo organizirali izobraževanja in delavnice s področja avtizma.

Skupaj s predstavniki inštitucij s področja zdravstva, sociale in nevladnih organizacij bomo oblikovali predlog učinkovitega povezovanja z namenom hitre in učinkovite podpore otrokom in mladostnikom z avtizmom in njihovim družinam.

Na zaključni konferenci, ki jo bo v sodelovanju z upravičenci do sredstev ESS v okviru Javnega razpisa, organiziralo MIZŠ, bomo predstavili evalvacijo in predloge kadrovskih in materialnih potreb za učinkovito delovanje Strokovnega centra za avtizem.

Naročite se na novice

Skip to content