Družbena skrb za osebe z avtizmom

Ljudje smo družbena bitja. Rodimo se v družino in praktično takoj se prične tkanje mreže medčloveških odnosov in vpetosti v družbeno življenje. Za uspešen razvoj posameznika je potrebno, da se neprestano usklajuje z družbo, v kateri živi. Hkrati pa se tudi družbeni sistemi prilagajajo posamezniku in se s časom spreminjajo. Izraz družba v vsakdanjem življenju uporabljamo v različnih pomenih. Vsekakor je naše družbeno okolje zelo kompleksno. Omogoča nam zadovoljevanje naših potreb, hkrati pa od nas zahteva določeno mero prilagajanja, sprejemanja pravil in omejitev, izvajanja dolžnosti. Družbo sestavlja veliko podsistemov. Zelo pomemben družbeni sistem je družina. Država je prav tako družbeni sistem in ena od njenih nalog je, da skrbi za zadovoljevanje potreb in interesov prebivalstva. Posebna pozornost je namenjena tako imenovanim ranljivim skupinam prebivalstva, med katere sodijo tudi osebe z avtizmom. Za zagotavljanje pogojev za zadovoljevanje njihovih potreb na področju vzgoje in izobraževanja, zdravja, dela in socialnih pravic, so odgovorna resorna ministrstva. Pomembno vlogo pri družbeni skrbi za osebe z avtizmom pa imajo tudi nevladne organizacije.

Naročite se na novice

Skip to content