Organizacija vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v RS

Vzgojo in izobraževanje v Republiki Sloveniji ureja več zakonov. Krovni zakon je Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Ta ureja pogoje za izobraževanje na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, srednješolskega in višjega strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Ureja tudi vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami. Zakon določa, da se vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja. Vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami podrobneje ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1).

Naročite se na novice

Skip to content