Iz akcije “Želim si, (da)…”

V akciji zavedanja o avtizmu “Želim si, (da)…” ste sodelovali v velikem številu.  Želja je bilo dovolj za vsak dan v januarju in še jih je ostalo. Tukaj objavljamo zbrane “Želje dneva”. Te in še druge prispele želje bomo uporabili v naslednjih akcijah v letu 2018, s katerimi bomo opozarjali širšo družbo na potrebe oseb z avtizmom. Nam pa bodo vaše želje vodilo pri  nadaljnjem delu.

 

Želim si, da se v letu 2018 vsakemu uresniči vsaj ena tiha želja.

Strokovni delavec/-ka, ki dela z osebo/-ami z avtizmom

 

Želim si, da bi imel moj otrok dobre pogoje za samostojno življenje po 18. letu.

Starš oziroma skrbnik osebe z avtizmom.

 

Želim si, da bi bila deležna boljše obravnave in, da bi kot osebe z avtizmom imeli več pravic, kot jih imamo zdaj.

Oseba z avtizmom

 

Želim si več ljudi s posluhom za osebe z avtizmom.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/ ami z avtizmom in ga zanima področje avtizma

 

Želim si, da bi imela »podnapise« ali čarobna očala, ki bi mi pomagali pri »videnju« v tem  čarobnem svetu.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/-ami z avtizmom

 

Želim si, da bi bili uči načrti razbremenjeni balasta in bi se vse otroke učilo stvari, ki so pomembne za življenje. Da družba ne bi bila tako storilnostno naravnana in bi bil tempo tak, da bi mu lahko sledili tudi drugačni otroci.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/-ami z avtizmom

 

Želim si, da bi imeli več logopedov s specifičnimi znanji o avtizmu.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/-ami z avtizmom

 

Želimo si, da bi vsi strokovni delavci v šoli imeli možnost spoznati potrebe učencev z avtizmom, še preden jih pričnejo učiti oz. se na kakršenkoli način srečevati z njimi tudi pri drugih dejavnostih.

Strokovni delavci osnovne šole

 

Želimo si, da bi imeli učenci pomoč s stalnim (in ne začasnim) spremljevalcem, saj ti učenci težko sprejemajo spremembe. Tako bi imeli nekoga, ki je v šoli stalno ob njem in mu nudi oporo, ko zaide v »težave«. To delovno mesto naj bo zakonsko urejeno, ne pa da se mora šola znajti kakor se ve in zna oz. kakor ima kdo v okolju posluh za to.

Strokovni delavci osnovne šole

 

Želim si, da bi bilo bolje poskrbljeno za zaposljivost odraslih z avtizmom (svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve). Hčerka je uspešno zaključila srednjo šolo, zaposlitve ne dobi.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bi lahko vsi odrasli z avtizmom živeli polno življenje.

Prijatelj oz. znanec osebe z avtizmom.

 

Želim si boljšo osveščenost glede avtizma v Sloveniji, več strokovnih izobraževanj za starše in strokovne delavce ter pravične obravnave in pravico do terapij, ki niso samoplačniške.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bo moj otrok z avtizmom v življenju pri težavah vedno našel ljudi, ki ga bodo znali razumeti in mu bodo pripravljeni pomagati v stiski.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bi imeli otroci z avtizmom več pravic. Da bi imeli enakovredne pogoje v vrtcih in šolah.

Prijatelj oz. znanec osebe z avtizmom in strokovni delavec, ki ga zanima področje avtizma

 

Želim si, da bi celotna družba cenila in spoštovala ljudi z avtizmom in ne kljub avtizmu, temveč ravno zaradi njega.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/-ami z avtizmom in ga zanima področje avtizma

 

Želim si, da bi drugi vedeli, kaj je Aspergerjev sindrom in me ne bi imeli za nevzgojenega in razvajenega.

Oseba z avtizmom

 

Želim si, da bi se v naši državi zavedli, da otroci z avtizmom odrastejo v odrasle z avtizmom.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bi se seznanila z različnimi oblikami in stopnjami avtistične motnje, da bi znala prepoznati zgodnje znake avtizma pri otroku.

Strokovna delavka, ki dela z osebo/-ami z avtizmom in jo zanima področje avtizma

 

Želim si postati rudar.

Oseba z avtizmom

 

Želim si, da bi ljudje zaznali pomembnost in vrednost vsakega človeka.

Strokovni delavec, ki ga zanima področje avtizma.

 

Želim si, da bi bilo za mojega otroka dobro poskrbljeno, ko mene več ne bo.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bi otroka s SAM razumela in mu znala pomagati v vključevanju v skupino.

Spremljevalka oseb/-e z avtizmom.

 

Želim si, da bi me ljudje bolje razumeli, predvsem pa si dali priložnost, da me spoznajo in me ne bi sodili po tem, da imam avtizem, ampak po tem, kar jaz sem.

Oseba z avtizmom

 

Želim si, da bi bili vsi učitelji, ki delajo z otroci z avtizmom, sposobni empatije in razumevanja teh otrok, saj lahko le na ta način pomagajo otrokom, da razvijejo svoje potenciale.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/-ami z avtizmom.

 

Želim si, da ljudje v Sloveniji ne bi v meni videli samo avtizma (AS) in bi mi večkrat dali priložnost pokazati, kdo sem.

Oseba z avtizmom

 

Želim si, da nas ljudje na cesti ne bi gledali, kot da imamo razvajenega otroka, ko nastopi krizna situacija.

Starš oz. skrbnik otroka z avtizmom.

 

Želim si, da bi v šoli znali pomiriti otroka, ko je v afektu, z mirnimi besedami, s stiskom.

Starš oz. skrbnik osebe z avtizmom

 

Želim si, da bi strokovni delavci pomagali staršem pri sprejemanju otrokovih posebnosti. Da diagnoza ne bi bila le stigma, temveč bi doprinesla k podpori otroku in njegovi družini.

Strokovni delavec, ki dela z osebo/ -ami z avtizmom.

 

Želim si, da bi imeli krovni zakon o avtizmu ali ustrezne posamezne zakone, ki bi zajeli celostno populacijo (kot npr. v Veliki Britaniji) in ne le otroke do šestega leta starosti (kot npr. v Romuniji).

Oseba z avtizmom

 

Želim si, da nas ne bi gledali kot čudne, ker ne znamo (ne zmoremo) pogledati v oči, ko se pogovarjamo.

Oseba z avtizmom

 

Želimo si, da bi v času izvajanja projekta oblikovali dober model podpore pri obravnavi oseb z avtizmom in da bi država nato nemudoma ustvarila pogoje, s katerimi bo zagotovila, da bo imela vsaka oseba z avtizmom možnost za takšno obravnavo in podporo, kot jo potrebuje in ko jo potrebuje.

Strokovne delavke  Strokovnega centra za avtizem