Nataša Potočnik Dajčman,dr.med., spec.psih., spec.otr. in mlad.psih. in psihoterapevtka

Predstavitev

Sem zdravnica, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, že deseto leto zaposlena v Zasebni pedopsihiatrični ambulanti, ki preko koncesijske pogodbe deluje v sistemu javnega zdravstva. Moje poklicno področje pokriva vse t.im. razvojno psihiatrične motnje, v sklopu katerih se seveda srečujem tudi z otroci in mladostniki z avtistično motnjo. Moje delo obsega samo diagnostiko avtizma, napotitve na nadaljnjo obravnavo v specializirane ambulante za AM, terapevtsko svetovanje kako razumeti in sobivati z osebo z AM, uvajanje medikamentozne terapije pri soobolevnosti ali motečih oblikah vedenja oseb z AM. Naša ambulanta sodeluje z zunanjimi inštitucijami – vrtci, šolami, CSGM. V l. 2006 – 2009 sem bila članica delovne skupine za pripravo smernic za zdravstveno, vzgojno-izobraževalno in socialno mrežo za otroke s spektroavtističnimi motnjami pri Ministrstvo za zdravje RS. Kot zunanja sodelavka sem vključena v projekt Strokovni center za avtizem v sklopu CSG Maribor.

Skip to content