Ksenija Bruher, dipl. fizioterapevtka, višja del. terapevtka

Predstavitev

Na področju fizioterapije imam že več kot 20 let izkušenj. Na Centru za sluh in govor sem zaposlena od leta 2014. V teh letih sem pridobila veliko izkušenj pri delu z otroki, ki imajo različne razvojne težave.

Od leta 2015 sem vključena v izobraževalni program Senzorna integracija, ki je eden od pristopov za boljše razumevanje otrok, ki imajo senzorne težave. Med njimi so tudi otroci z avtizmom, ki svet okoli sebe občutijo drugače. Prepričana sem, da senzorna integracija pomaga otroku z avtizmom, staršem, sovrstnikom in učiteljem tako, da lahko vsi lažje funkcionirajo v ožjem in širšem bivalnem okolju. Z ustreznimi znanji lahko delamo z njimi na način, ki ga razumejo in potrebujejo.

Skip to content