Bojana Matić Risteski, univ. dipl. soc. ped

Predstavitev

Kot socialna pedagoginja sem si, pri strokovnem delu z različnimi skupinami ranljivih oseb, vselej prizadevala videti osebo kot celoto in ne zgolj skozi optiko njihovega stanja in/ali motnje. Na Centru za sluh in govor sem zaposlena od leta 2017. Prepričana sem, da je sprejemanje in nenehno poglabljanje razumevanja oseb z avtizmom temelj na podlagi katerega lahko izboljšamo naše sodelovanje in strokovno delovanje.

Skip to content