Alenka Werdonig, dipl. psih

Predstavitev

Kot svetovalna delavka sem na Centru za sluh in govor Maribor zaposlena od leta 1991. Sprva sem delala z gluhimi in naglušnimi otroci v vrtcu in šoli, sčasoma pa so se jim pridružili tudi otroci z govorno-jezikovnimi motnjami in otroci z avtizmom.
Zavzemam se za to, da bi otroci in mladostniki z avtizmom imeli možnost vzgoje in  izobraževanja na način, ki je zanje smiseln in učinkovit, saj sem prepričana, da nam osebe z avtizmom s svojim drugačnim zaznavanjem in razumevanjem sveta lahko  zelo obogatijo našo družbo, moramo pa jim dati za to priložnost.

Skip to content