Rezultati ankete o pojavnosti avtizma v Sloveniji v predšolskih in osnovnošolskih izobraževalnih programih

Objavljamo rezultate ankete o pojavnosti avtizma v Sloveniji v predšolskih in osnovnošolskih vzgojno izobraževalnih programih. Ko smo se v začetku leta 2017 prijavljali za izvajanje pilotnega projekta Strokovni center za avtizem, smo morali v prijavi navesti oceno, koliko otrok z avtizmom bo potrebovalo storitve takega centra. Ker v Sloveniji ne v sistemu zdravstva in ne v sistemu šolstva ni mogoče pridobiti podatkov o pojavnosti avtizma, smo za izhodišče vzeli izračun, ki je temeljil na podatku Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2012, ki navaja, da ima 1 otrok od 100 avtistično motnjo. Na podlagi podatkov Statističnega urada RS, smo tako izračunali, da je v Sloveniji verjetno 2400 otrok v starosti od 3 do 15 let, ki imajo avtistično motnjo. Glede na to, da se je od leta 2012 do danes povečala incidenca avtizma (podatek ZDA 1 otrok z AM na 68 otrok), menimo, da je bila naša ocena dokaj rezervirana. V programu projekta smo navedli tudi, da bomo izvedli aktivnosti, s katerimi bomo pridobili podatke o dejanski pojavnosti avtizma v Sloveniji. Ta podatek je nujno potreben, če želimo delovanje pilotnega projekta razširiti v sistemsko rešitev, saj lahko šele na podlagi relevantnih podatkov načrtujemo obseg materialnih in kadrovskih resursov, ki bodo potrebni za učinkovito podporo otrokom z avtističnimi motnjami, njihovim družinam in strokovnim delavcem.

Več si preberite tukaj.