Program konference “Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?”

Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?

Konferenca v organizaciji Strokovnega centra za avtizem

11. april 2018

 

PROGRAM

 

8.00 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – predprostor Velike dvorane Narodnega doma

 

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

 9.00 Uvodni pozdravi in nagovori

 9.30 – 11.30

 1. Alenka Werdonig: Moč povezovanja
 2. Jerneja Terčon: Izjemnosti oseb z motnjami avtističnega spektra
 3. Simona Rogič Ožek: Personalizacija podpore pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki z avtističnimi motnjami
 4. Ines Kokalj: Socialna izključenost na področju avtizma
 5. Eva Tekavčič: Predstavitev delovanja podporne skupine za starše otrok z avtističnimi motnjami v osnovni šoli
 6. Marta Macedoni Lukšič: Stopenjska diagnostična obravnava otrok z avtizmom
 7. Nataša Potočnik Dajčman: Pedopsihiatrična obravnava otrok in mladostnikov z avtizmom po zaključeni diagnostiki
 8. Natalija Vovk Ornik: Otroci z avtističnimi motnjami v procesu usmerjanja
 9. Aleksandra Jeličič: Prepoznava in obravnava avtizma v obdobju mladostništva in odrasle dobe
 10. Janja Kranjc: Odrasli s SAM – kje smo in kam želimo?

 

11.30 – 12.00  ODMOR  

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

12.00 – 14.00 

 PREDBALKONSKA DVORANA

12.00 – 14.00 

1. Maja Premelč Ban:  Delo s predšolskim otrokom z MAS v času individualne strokovne obravnave

1. Katarina Gradišar Seifert: Obravnava in vodenje dijaka z MAS na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

2.   Tadeja Gašperlin: V iskanju poti – Otrok z znaki avtizma v prvi starostni skupini 2. Irena Cerar Esih: Avtizem in praktično usposabljanje z delom
3. Katja Hozjan, Nina Kodba Vereš : Barve mavrice 3. Petra Štampar:  Posebnosti pri zaposlovanju oseb z motnjo avtističnega spektra (MAS)
4. Teja Pelicon Weber, Romina Bensa Tomšič: Delo z avtističnim otrokom v vrtcu  

4. Maja Zovko Stele, Karel Destovnik, Tatjana Dolinšek: Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela

5. Ana Boštjančič: Vključitev otroka z MAS v prilagojen program za predšolske otroke 5. Eva Žiberna: Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju avtizma pri njihovem otroku
6. Simona Bergauer: Aktivnosti za otroke z avtističnimi motnjami v Predšolskih oddelkih s prilagojenim programom Maribor 6. Matej Berglez: Avtizem v kazensko pravnem okolju
7. Marija Fištravec Strnad: Vzgoja in izobraževanje otrok z avtizmom 7. Sabina Herle: Komunikacija z avtistom
8. Tatjana Prusnik: Začeti zgodaj in v ustreznem programu 8. Jadranka Golčer: Avtizem pri nas doma
9.  Branka Barkovič: Učenje socialnih veščin po modelu socialnih zgodb 9. Ana Bezenšek, Marta Macedoni Lukšič: Projekt ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine
10. Melita Bezjak: Obravnava učencev s težko obliko avtizma in dodatnimi motnjami 10. Romana Kolar: Komunikacija po meri

 

14.00 – 15.00 ODMOR 

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

15.00 – 17.00 

  PREDBALKONSKA DVORANA

  15.00 – 17.00 

1. Mojca Lalić: Vključevanje učencev  z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo – izziv ali težava   1. Tina Rehberger, Ljubica   Marjanovič Umek: Integrirane igralne   skupine za otroke z avtizmom v vrtcih in     šolah
2. Nataša Metlika: Učenec z avtizmom v redni osnovni šoli   2. Dušan Kuhar: Umirjanje vedenja pri    otrocih z avtističnimi motnjami
3. Tanja Logar:  Delo z učenci z Aspergerjevim sindromom  v redni osnovni šoli   3. Anja Kragolnik, Ajda Demšar:     Čuječnost in motnje avtističnega spektra,   Empatium
4. Jasmina Anderlič: Otroci z avtizmom in pedagogika montessori   4. Katja Kokot: Obravnava dvojčkov z     avtizmom po floortime metodi
5. Petra Cimerman, Mateja Firbas, Metka Perdan: Potovanje od podružnice do centralne osnovne šole   5.Mojca Sterle, Marijana Marković,   Nevenka Gričar, Andreja Kovačič:   Terapija senzorne integracije pri otrocih z   motnjo avtističnega spektra
6. Nika Vizjak Puškar: Pomen prirejanja leposlovja za učence z avtizmom   6.  Jerneja Čretnik, Mojca Potočnik:   Senzorna integracija in avtizem
7. Lucija GrižoničTamara Štefančič: VIZ otrok in mladostnikov z avtizmom – predstavitev izvajanja športne vzgoje in OPB v oddelku s prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z  avtistično motnjo   7. Tatjana Božič Geč, Iris Kravanja   Šorli: Med spremenljivostjo in stalnostjo   pri delu z učenci avtisti – učenje   spretnosti  socialne komunikacije
8. Maruša Jakopič Slanšek, Katarina Zagoršak:  Poučevanje socialnih veščin v pril.prog. z EIS za otroke z AM   8. Katja Žibert: Uporaba socialnih   zgodb pri delu z učencem z MAS –   predstavitev primera dobre prakse
9. Tina Bajić: Dvojno izjemni in avtizem   9. Biserka Lep: Dvojno izjemni učenci z   Aspergerjevim sindromom – pomoč in   podpora v osnovni šoli
10. Simona Kozjak: Pomoč učencu s SAM ob podpori terapevtskega psa   10. Cvetka K. Grošelj: Prisotnost   terapevtskega psa pri urah individualne     pomoči učenki z AS

 

17.00 – 17. 10 ODMOR

 

 VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

 17. 10 – 18. 00

 1. Mojca Mihelčič: Otrok z motnjo avtističnega spektra – starševski nasveti za preživetje
 2. Aljaž Koželj: Kako naprej? – Osebna izkušnja z avtizmom
 3. Inge Zorec, Patricija Lovišček, Barbara Žnidarko:  Potrebe  staršev, otrok in mladostnikov s SAM in podpora družinam
 4. Nevenka Nakrst: Pomoč mladostnikom in odraslim z MAS: včeraj, danes jutri

Zaključni nagovor: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu.

 

Zaradi izredno velikega zanimanja za konferenco so vse razpoložljive kapacitete že zasedene in prijave na konferenco niso več možne. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.