Konferenca: Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji

Konferenca v organizaciji Strokovnega centra za avtizem

Vabilo

Strokovni center za avtizem je pilotni projekt v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki je financiran iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Cilj pilotnega projekta je oblikovati model učinkovite podpore otrokom in mladostnikom z avtizmom, njihovim družinam ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in drugih institucijah, ki bo služil kot osnova za oblikovanje sistemske podpore celostni obravnavi otrok in mladostnikov z avtizmom.

V letu 2019 organiziramo konferenco z naslovom: »Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji«.

Na konferenci bomo predstavili osnovne metode in pristope, ki so učinkoviti pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi z avtizmom ter vizijo, kako jih učinkovito umestiti v slovenski  prostor, da bi se lahko ustrezno izvajale tudi v okviru javnih služb.

Konferenca je namenjena vsem, ki se zasebno ali profesionalno srečujejo z avtizmom – osebam z avtizmom, njihovim družinam, strokovnim delavcem v šolstvu, zdravstvu in sociali, delodajalcem, nevladnim organizacijam, prostovoljcem …

Konferenca bo 17. aprila 2019 v dvorani IZUM-a, v Mariboru, Prešernova ul. 17, od 9.00 do 17.00.

Program:

Eva Žiberna: Splošni pregled in klasifikacija obravnav za osebe z avtizmom in njihove družine

Ana Bezenšek: Vedenjski pristop po načelih uporabne vedenjske analize (Applied Behaviour Analysis; ABA)

Barbara Žnidarko: Sistem nadomestne komunikacije z izmenjavo slik – PECS

Ksenija Bruher: Učinkovitost Terapije senzorne integracije pri otrocih z avtizmom

Sabina Mujkanović: Število otrok z avtizmom v vrtcih in osnovnih šolah – rezultati ankete

Nives Skamlič: Več kot besede – More Than Words

Tina Rehberger: Vpogled v model integriranih igralnih skupin

Ajda Demšar: Podporne oblike pomoči staršem otrok z motnjo avtističnega spektra

Bojana Matić Risteski: Akcije zavedanja  o avtizmu – njihov namen in pomen

Darja Damari: Strukturirano poučevanje oseb z avtističnimi motnjami po modelu TEACCH

Janja Kranjc: Delavnice socialnih veščin

Sabina Korošec Zavšek: Drevo učenja – The Greenspan Floortime Approach®

Alenka Werdonig: Celostna podpora osebam z avtizmom, njihovim družinam in strokovnim delavcem – vizija

16.00 – 17.00 OKROGLA MIZA – na okroglo mizo so vabljeni predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavnik Pedagoške fakultete v Ljubljani in predstavnik Zveze NVO za avtizem Slovenije.

Kotizacije ni, udeležba na konferenci je brezplačna.


PRIJAVE SO ZAKLJUČENE