Izobraževanje za strokovne delavce centrov za socialno delo

V okviru pilotnega projekta Strokovni center za avtizem, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, izvajamo  tudi strokovna predavanja za strokovne delavce inštitucij, s katerimi vzgojno-izobraževalne ustanove pogosto sodelujejo. Strokovni delavci Centrov za socialno delo pogosto sodelujete z vrtci in šolami, tudi kadar gre za otroke z avtističnimi motnjami. Pri svojem delu pa se prav tako srečujete z mladostniki in odraslimi osebami z avtizmom. Ker gre za populacijo z zelo specifičnimi težavami na področju socialne komunikacije in socialnih interakcij, smo pripravili izobraževanje, v katerem vam želimo ponuditi nekaj odgovorov na vprašanja, ki se vam ob delu z osebami z avtizmom in z njihovimi družinami postavljajo.

 

Izobraževanje bo v petek, 24. 11. 2017, s pričetkom ob 9.00 uri, na Centru za sluh in govor Maribor, Vinarska ul. 6, 2000 Maribor.

 

Izobraževanje je brezplačno, prosimo pa Vas, da spodaj izpolnite in pošljete prijavnico do 15. 11. 2017.

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:

 

8.45-9.00          PRIJAVA

9.00-9.15          Uvodni pozdrav in predstavitev pilotnega projekta Strokovni center za avtizem

Alenka Werdonig, dipl. psih.

9.15-10.15        Zgodnje prepoznavanje avtističnih motenj in pridružene težave

Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. pedopsihiater, psihoterapevt

10.15-11.00      Obravnave oseb z avtizmom

mag. Eva Žiberna, univ. dipl. psih.

11.00-11.30      ODMOR

11.30-12.15      Vzgoja in izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami

Alenka Werdonig, dipl. psih.

12.15-13.15      Komunikacija z osebami z avtizmom

Nives Skamlič, prof. def., logopedinja

13.15-14.15      Potrebe družin z otrokom z avtizmom

Predstavnik Zveze NVO za avtizem

14.15-14.45      Potrebe odraslih oseb z avtizmom

Predstavnik Zveze NVO za avtizem

14.45-15.15      RAZPRAVA

 

 

PRIJAVA