Program konference “Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?”

Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?

Konferenca v organizaciji Strokovnega centra za avtizem

11. april 2018

 

PROGRAM

 

8.00 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV – predprostor Velike dvorane Narodnega doma Maribor

 

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

 9.00 Uvodni pozdravi in nagovori

 9.30 – 11.30

 1. Alenka Werdonig: Moč povezovanja
 2. Jerneja Terčon: Izjemnosti oseb z motnjami avtističnega spektra
 3. Simona Rogič Ožek: Personalizacija podpore pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki z avtističnimi motnjami
 4. Ines Kokalj: Raziskovanje socialne izključenosti na področju avtizma z vidika skupnostnega socialnega dela
 5. Eva Tekavčič: Predstavitev delovanja podporne skupine za starše otrok z avtističnimi motnjami v osnovni šoli
 6. Marta Macedoni Lukšič: Stopenjska diagnostična obravnava otrok z avtizmom
 7. Nataša Potočnik Dajčman: Pedopsihiatrična obravnava otrok in mladostnikov z avtizmom po zaključeni diagnostiki
 8. Natalija Vovk Ornik: Otroci z avtističnimi motnjami v procesu usmerjanja
 9. Aleksandra Jeličič: Prepoznava in obravnava avtizma v obdobju mladostništva in odrasle dobe
 10. Janja Kranjc: Odrasli s SAM – kje smo in kam želimo?

 

11.30 – 12.00  ODMOR  

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

12.00 – 14.00 

 PREDBALKONSKA DVORANA

12.00 – 14.00 

1. Maja Premelč Ban:  Delo s predšolskim otrokom z MAS v času individualne strokovne obravnave

1. Katarina Gradišar Seifert: Obravnava in vodenje dijaka z MAS na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana

2.   Tadeja Gašperlin: V iskanju poti – Otrok z znaki avtizma v prvi starostni skupini 2 . Irena Cerar Esih: Avtizem in praktično usposabljanje z delom
3. Katja Hozjan, Nina Kodba Vereš : Barve mavrice 3. Petra Štampar:  Posebnosti pri zaposlovanju oseb z motnjo avtističnega spektra (MAS)
4. Teja Pelicon Weber, Romina Bensa Tomšič: Delo z avtističnim otrokom v vrtcu 4. Maja Zovko Stele, Karel Destovnik, Tatjana Dolinšek: Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela

 

5. Ana Boštjančič: Vključitev otroka z MAS v prilagojen program za predšolske otroke  5. Eva Žiberna: Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju avtizma pri njihovem otroku
6. Simona Bergauer: Aktivnosti za otroke z avtističnimi motnjami v Predšolskih oddelkih s prilagojenim programom Maribor 6. Matej Berglez: Avtizem v kazensko pravnem okolju
7. Marija Fištravec Strnad: Vzgoja in izobraževanje otrok z avtizmom 7. Sabina Herle: Komunikacija z avtistom
8. Tatjana Prusnik: Začeti zgodaj in v ustreznem programu 8. Jadranka Golčer: Avtizem pri nas doma
9.  Branka Barkovič: Učenje socialnih veščin po modelu socialnih zgodb 9. Ana Bezenšek, Marta Macedoni Lukšič: Projekt ZORA – Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine
10. Melita Bezjak: Obravnava učencev s težko obliko avtizma in dodatnimi motnjami 10. Romana Kolar: Komunikacija po meri

 

 

14.00 – 15.00 ODMOR 

VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

15.00 – 17.00 

  PREDBALKONSKA DVORANA

  15.00 – 17.00 

1. Mojca Lalić: Vključevanje učencev  z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo – izziv ali težava   1. Tina Rehberger, Ljubica   Marjanovič Umek: Integrirane igralne   skupine za otroke z avtizmom v vrtcih in     šolah
2. Nataša Metlika: Učenec z avtizmom v redni osnovni šoli   2. Dušan Kuhar: Umirjanje vedenja pri    otrocih z avtističnimi motnjami
3. Tanja Logar:  Delo z učenci z Aspergerjevim sindromom  v redni osnovni šoli   3. Anja Kragolnik, Ajda Demšar:     Čuječnost in motnje avtističnega spektra,   Empatium
4. Jasmina Anderlič: Otroci z avtizmom in pedagogika montessori   4. Katja Kokot: Obravnava dvojčkov z     avtizmom po floortime metodi
5. Petra Cimerman, Mateja Firbas, Metka Perdan: Potovanje od podružnice do centralne osnovne šole   5. Mojca Sterle, Marijana Marković,   Nevenka Gričar, Andreja Kovačič:   Terapija senzorne integracije pri otrocih z   motnjo avtističnega spektra
6. Nika Vizjak Puškar: Pomen prirejanja leposlovja za učence z avtizmom   6. Jerneja Čretnik, Mojca Potočnik:   Senzorna integracija in avtizem
7.  Lucija GrižoničTamara Štefančič: VIZ otrok in mladostnikov z avtizmom – predstavitev izvajanja športne vzgoje in OPB v oddelku s prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z  avtistično motnjo   7. Tatjana Božič Geč, Iris Kravanja   Šorli: Med spremenljivostjo in stalnostjo   pri delu z učenci avtisti – učenje   spretnosti  socialne komunikacije
8. Maruša Jakopič Slanšek, Katarina Zagoršak:  Poučevanje socialnih veščin v pril.prog. z EIS za otroke z AM   8. Katja Žibert: Uporaba socialnih   zgodb pri delu z učencem z MAS –   predstavitev primera dobre prakse
9. Tina Bajić: Dvojno izjemni in avtizem   9. Biserka Lep: Dvojno izjemni učenci z   Aspergerjevim sindromom – pomoč in   podpora v osnovni šoli
10. Simona Kozjak: Pomoč učencu s SAM ob podpori terapevtskega psa   10. Cvetka K. Grošelj: Prisotnost   terapevtskega psa pri urah individualne     pomoči učenki z AS

 

17.00 – 17. 10 ODMOR

 

 VELIKA DVORANA NARODNEGA DOMA

 17. 10 – 18. 00

 1. Mojca Mihelčič: Otrok z motnjo avtističnega spektra – starševski nasveti za preživetje
 2. Aljaž Koželj: Kako naprej? – Osebna izkušnja z avtizmom
 3. Inge Zorec, Patricija Lovišček, Barbara Žnidarko:  Potrebe  staršev, otrok in mladostnikov s SAM in podpora družinam
 4. Nevenka Nakrst: Pomoč mladostnikom in odraslim z MAS: včeraj, danes jutri

Zaključni nagovor: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu.

 

Zaradi izredno velikega zanimanja za konferenco so vse razpoložljive kapacitete že zasedene in prijave na konferenco niso več možne. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Lokacija

Naročite se na novice

Skip to content