Avtizem v Sloveniji – kje smo leta 2018?

Konferenca v organizaciji Strokovnega centra za avtizem

Prvo obvestilo

Strokovni center za avtizem je pilotni projekt v okviru Javnega razpisa »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. Cilj pilotnega projekta je oblikovati model učinkovite podpore otrokom in mladostnikom z avtizmom, njihovim družinam ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in drugih institucijah, ki bo služil kot osnova za oblikovanje sistemske podpore celostne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom.

Konferenca je namenjena vsem, ki se zasebno ali profesionalno srečujejo z izzivi avtizma – osebam z avtizmom, njihovim družinam, strokovnim delavcem v šolstvu, zdravstvu in sociali, delodajalcem, nevladnim organizacijam, prostovoljcem …

 

Konferenca bo v sredo, 11. aprila 2018, v veliki dvorani Narodnega doma Maribor, s pričetkom ob 9.00.

 

Kotizacije ni, udeležba na konferenci je brezplačna.

 

Vabimo Vas, da na konferenci aktivno sodelujete s prispevkom, s katerim:

  • predstavite primere dobre prakse in/ali opozorite na pomanjkljivosti, s katerimi se srečujete na svojem področju in vplivajo na kvaliteto življenja oseb z avtizmom in njihovih družin;
  • predlagate konkretne ukrepe, s katerimi bi se izboljšala situacija oseb z avtizmom v Sloveniji.

 

Predlagane teme prispevkov:

  • Prepoznavanje in diagnosticiranje avtizma
  • Obravnave oseb z avtizmom
  • Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z avtizmom
  • Zaposlovanje oseb z avtizmom
  • Podpora družinam z otrokom/mladostnikom/odraslim z avtizmom
  • Osebe z avtizmom o sebi

 

Če se boste odločili za aktivno sodelovanje na konferenci, Vas prosimo, da to na prijavi označite in nam do 15. 02. 2018 pošljete povzetek Vašega prispevka na e-naslov: sca@csgm.si

Povzetek naj obsega naslov in avtorja prispevka ter kratko vsebino prispevka (največ 200 besed). Za predstavitev prispevka boste imeli na razpolago 10 minut.

 

PRIJAVE SO ZAKLJUČENE