mag. Eva Žiberna, univ. dipl. psih.

Predstavitev

Z osebami z avtizmom sem se prvič srečala pred približno 10 leti v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer sem opravljala pripravništvo, kasneje pa se tudi redno zaposlila. Pritegnilo me je predvsem njihovo popolnoma drugačno odzivanje na svet. Odločila sem se, da se posvetim prav raziskovanju te drugačnosti. Poklicna pot me je nato peljala na Inštitut za avtizem in sorodne motnje, kasneje pa tudi na Pediatrično kliniko Ljubljana, v Ambulanto za avtizem. Tam sem se strokovno izpopolnila ter imela priliko spoznati diagnostični proces za ugotavljanje avtizma. Na Centru za sluh in govor Maribor, kjer sem zaposlena od leta 2009, sem bolje spoznala življenje z otroki in mladostniki z avtizmom v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. S sodelovanjem v projektu Strokovni center za avtizem in neprestanim prizadevanjem za njihove pravice se jim želim »oddolžiti« za vse, kar me o življenju učijo.